.

Apakah Orang Indonesia adalah bagian Pasukan pendukung Imam Mahdi dari Timur?

Sabda Nabi SAW, "Al-Mahdi akan muncul setelah keluarnya Panji-panji Hitam dari sebelah Timur, yang mana pasukan ini tidak pernah kalah dengan pasukan mana pun." (Ibnu Majah)

Hadits Nabi:
"Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekkah, lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk
Mekkah, lalu mereka membai’at Imam Mahdi secara paksa, maka ia dibai’at di antara Rukun dengan Maqam Ibrahim (di depan Ka’bah). Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam (maksudnya pasukan untuk menolak Imam Mahdi), maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekkah dan Madinah " (HR Abu Dawud 3737)

Hadits Nabi:
"Akan berperang tiga orang di sisi perbendaharaanmu (perbendaharaanmu maksudnya ka'bah). Mereka semua adalah putera khalifah (kemungkinan yang dimaksud adalah putra Raja Saudi). Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda: Maka jika kamu melihatnya, berbai’atlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi " (Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Mustadrak As Shahihain 4/510 no 8432, Dalail An Nubuwah Baihaqi hal 516, Bahr Az Zakhar Musnad Al Bazzar 10/100 no 4163  Hadis di atas adalah hadis yang shahih dan para perawinya tsiqat, juga terdapat dalam Riwayat Tsauban. Al-Ahkam Asy-Syar’iyyah Al-Kubra, IV/527; Hasan. )


Muslimin Indonesia sempat dijadikan perbincangan hangat di Palestina sebagai kaum pembebas Bumi para Nabi dari penjajahan kaum kuffar. Ternyata hal tersebut pernah diutarakan oleh ‘Ulama Rabbani Palestina dan salah seorang Pemimpin Al-Qaeda Iraq, bahkan disebutkan bahwa bangsa timur ini akan mengawal
tongkat kepemimpinan Imam Mahdi.

Berikut kisah pertama yang mendukung kabar indah tersebut, sebagaimana pernyatakan Syaikh Dr. Abu Bakr Al ‘Awawidah, Wakil Ketua Rabithah ‘Ulama Palestina dan dituliskan oleh /Ustadz Salim A. Fillah/

Suatu saat kami duduk di Masjid Jogokariyan, di hadirat Syaikh Dr. Abu Bakr Al ‘Awawidah, Wakil Ketua Rabithah ‘Ulama Palestina. Kami katakan pada beliau, “Ya Syaikh, berbagai telaah menyatakan bahwa
persoalan Palestina ini takkan selesai sampai bangsa ‘Arab bersatu. Bagaimana pendapat Anda?”

Beliau tersenyum. “Tidak begitu ya Ukhayya”, ujarnya lembut. “Sesungguhnya Allah memilih untuk menjayakan agamanya ini sesiapa yang dipilihNya di antara hambaNya; Dia genapkan untuk mereka
syarat-syaratnya, lalu Dia muliakan mereka dengan agama & kejayaan itu.”

“Pada kurun awal”, lanjut beliau, “Allah memilih Bangsa ‘Arab. Dipimpin RasuluLlah, Khulafaur Rasyidin, & beberapa penguasa Daulah ‘Umawiyah, agama ini jaya. Lalu ketika para penguasa Daulah itu beserta para punggawanya menyimpang, Allahpun mencabut amanah penjayaan itu dari mereka.”

“Di masa berikutnya, Allah memilih bangsa Persia. Dari arah Khurasan mereka datang menyokong Daulah ‘Abbasiyah. Maka penyangga utama Daulah ini, dari Perdana Menterinya, keluarga Al Baramikah, hingga
panglima, bahkan banyak ‘Ulama & Cendikiawannya Allah bangkitkan dari kalangan orang Persia.”

“Lalu ketika Bangsa Persia berpaling & menyimpang, Allah cabut amanah itu dari mereka; Allah berikan pada orang-orang Kurdi; puncaknya Shalahuddin Al Ayyubi dan anak-anaknya.”

“Ketika mereka juga berpaling, Allah alihkan amanah itu pada bekas-bekas budak dari Asia Tengah yang disultankan di Mesir; Quthuz, Baybars, Qalawun di antaranya. Mereka, orang-orang Mamluk.”

“Ketika para Mamalik ini berpaling, Allah pula memindahkan amanah itu pada Bangsa Turki; ‘Utsman Orthughrul & anak turunnya, serta khususnya Muhammad Al Fatih.”

“Ketika Daulah ‘Aliyah ‘Utsmaniyah ini berpaling juga, Allah cabut amanah itu dan rasa-rasanya, hingga hari ini, Allah belum menunjuk bangsa lain lagi untuk memimpin penjayaan Islam ini.”

Beliau menghela nafas panjang, kemudian tersenyum. Dengan matanya yang buta oleh siksaan penjara Israel, dia arahkan wajahnya pada kami lalu berkata. “Sungguh di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalianlah; yang agak pendek, berkulit kecoklatan, lagi berhidung pesek”, katanya sedikit tertawa, “Yang belum pernah ditunjuk Allah untuk memimpin penzhahiran agamanya ini.”

“Dan bukankah Rasulullah bersabda bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah Timur dengan bendera-bendera hitam mereka? Dulu para ‘Ulama mengiranya Khurasan, dan Daulah ‘Abbasiyah sudah menggunakan pemaknaan itu dalam kampanye mereka menggulingkan Daulah ‘Umawiyah. Tapi kini kita tahu; dunia Islam ini membentang dari Maghrib; dari Maroko, sampai Merauke”, ujar beliau terkekeh.

“Maka sungguh aku berharap, yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah kalian, wahai bangsa Muslim Nusantara. Hari ini, tugas kalian adalah menggenapi syarat-syarat agar layak ditunjuk Allah memimpin
peradaban Islam.”

“Ah, aku sudah melihat tanda-tandanya. Tapi barangkali kami, para  pejuang Palestina masih harus bersabar sejenak berjuang di garis depan. Bersabar menanti kalian layak memimpin. Bersabar menanti kalian datang. Bersabar hingga kita bersama shalat di Masjidil Aqsha yang merdeka insyaAllah.”

Ah.. Campur aduk perasaan, tertusuk-tusuk rasa hati kami di Jogokariyan mendengar ini semua. Ya Allah, tolong kami, kuatkan kami.

Kisah tersebut juga serupa dengan firasat Syaikh Al-Mujahid Abu Mushab Az-Zarqowiy, Pemimpin Al-Qaeda Iraq saat invasi Amerika Serikat atas nama penggulingan Saddam Husein, sebagaimana diutarakan /Ustadz Mas’ud Akrom Syahid/ Dalam sebuah pesannya kepada bawahannya sebelum beliau Syahid ( insyaallah ) dikatakan,

“Perhatikan bangsa timur, mereka akan dipilih oleh Allah untuk mengawal tongkat kepemimpinan Al-Mahdi, dan saya menganggap mereka adalah Muslimin Melayu Indonesia.”

Wallahu a’lam bish shawab.

Maka /ikhwah fiillah/, dengan kedua pernyataan tersebut di atas, marilah kita bersatu! Kencangkanlah ikat pinggang, teguhkanlah pendirian, tentukanlah peran apa yang akan kita ambil demi terciptanya mimpi besar
itu. Siapkan diri, keluarga dan masyarakat kita untuk bersama-sama membangun harapan mulia itu.

Semoga kita -Muslimin Indonesia- menjadi bagian dari /puzzle-puzzle/  pemenangan Islam 2020an, sebagaimana dicanangkan dalam agenda perjuangan berbagai ormas Islam dan /harakah/ di Indonesia (baca: 2020 Indonesia Berperadaban Madinah, Hidayatullah, edisi khusus milad 2008).

Di lain pihak, prediksi terjadinya momentum kebangkitan Islam ini juga diakui oleh sejumlah agen intelijen di berbagai negara di dunia. Hasil analisa mereka yang kuat mengatakan, “akan tiba kehidupan religius
berlandaskan syariat Islam secara total pada tahun 2020an.”

Perkara ini telah diketahui dari hasil analisis intelijen di 15 negara yang tergabung dalam /National Intelligence Council/ (NIC) yang bermarkas di Kantor /Central Intelligence Agency/ (CIA) di Langley Virginia Amerika Serikat (AS).

Pada laporannya yang berjudul /“Mapping the Global Future”/, Direktur NIC, Robert Hutchings mengungkapkan kondisi masa depan dunia. Dia menyebutkan, “pada tahun 2020 akan bangkit kembali Kekhalifahan Islam (/Islamic Caliphate/) baru yakni sebuah pemerintahan Islam yang mampu
memberi tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai Barat.” (Harian USA Today, edisi 13 Februari 2005/HU dan Kompas, 16/2/2005).

Jadi, masih ada waktu bagi kita untuk turut andil dalam gerak menuju peradaban Madinah Indonesia 2020an. Ikhwah sudah siap? /Bismillah./

catatan. tahun 2024 adalah seabad hilangnya khilafah dari muka bumi ketika kekhalifahan turki utsmaniah dinyatakan bubar.

Apakah akan banyak orang Indonesia yang akan menjadi bagian dari pasukan panji hitam pendukung Imam Mahdi? kalau saat ini belum terlihat, entah kalau dalam 10-20 tahun terakhir ada perubahan politik yang dramatis di Indonesia sehingga berlaku syariah Islam di hukum positif Indonesia maka dipastikan akan banyak orang menjadi mujahidin karena Indonesia adalah negeri dengan pneduduk muslim terbanyak , lebih dari 200 juta muslim ,
Terima kasih untuk Like/Share FB :